24.8.14

Ray Ohms Memorial Cedar City Utah


Place First Name Last Name Win Loss %  MONEY HI Game%
CLASS A
A1 JENIFER BUNKER 5 0 58.13%  $130.00 65.00%
A2 CAL SORENSEN 3 2 51.88%  $90.00 55.00%
A3 LEW BROWN 3 2 50.00%  $50.00 55.00%
A4 GENE ANFINSON 3 2 46.88%  $10.00 57.50%
A5 GIB MITCHELL 1 4 43.75% 47.50%
CLASS B
B1 SETH OHMS* 4 1 39.00%  $130.00 42.50%
B2 ANGELO DISANTE 3 2 34.50%  $90.00 45.00%
B3 GEORGE ALEXANDER 3 2 32.84%  $50.00 37.50%
B4 HERMAN REYNOLDS 2 3 35.00% 40.00%
B5 KEITH ADAMS 2 3 26.96%  $10.00 40.00%
B6 DALE SORENSEN 1 4 32.50% 37.50%
CLASS C
C1 MAC FULLER 4 1 31.86%  $130.00 37.50%
C2 JERRY HARPER 3 2 34.50%  $90.00 42.50%
C3 DAVE FISCHER 3 2 33.33%  $50.00 40.00%
C4 KEN ADAMS 3 2 28.00% 32.50%
C5 WALDO BURNHAM 2 3 28.00% 35.00%
C6 JERRY CARTER 0 5 24.00%  $10.00 27.50%
CLASS D hdcp
D1 KEN FULLER 4.5 0.5 31.50%  $130.00 35.00%
D2 GARY GILBERT 4 1 24.50%  $90.00 32.50%
D3 JENNY JULANDER* 3 2 11.50%  $50.00 20.00%
D4 BENNETT JOSIE 2 3 11.50% 15.00%
D5 BRIDGET OHMS* 1.5 3.5 6.50% 10.00%
D6 DENNIS OHMS* 0 5 11.50%  $10.00 20.00%
JR/Cad Class A hdcp
JRA1 DALLAS YARDLEY 2.5 0.5 12.50%  Cadet 15.00%
JRA2 BRAIDIN JAKE 1.5 1.5 10.00%  Jr Boy 15.00%
JRA3 JAYSON JULANDER* 1 2 5.83%  Jr Boy 12.50%
JRA4 QUINN OHMS* 1 2 7.50%  Cadet 10.00%
Cadet Class B hdcp
JRB1 ELLYN OHMS* 3 1 6.43%  Cadet 7.50%
JRB2 KAYLA JULANDER* 2 2 1.43%  Cadet 5.00%
JRB3 COULSON OHMS* 1 2 4.17%  Cadet 7.50%
JRB4 ADILAIDE OHMS* 1 2 0.83%  Cadet 2.50%

1 comment:

Dennis said...

* Decendent of Ray Ohms

Utah World Horseshoe Tournament

Loading...